ELIBERAREA ACTELOR DE STUDII

Actele se elibereaza pe baza actului de identitate si nu se percep taxe suplimentare. In situatii bine motivate, cand titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat imputernicitului acestuia, pe baza unei procuri, autentificata la notariat, care sa mentioneze in mod expres faptul ca împuternicitul poate ridica acte de studii.  

 

DUPLICATE      

In cazul pierderii certificatului de calificare, titularul poate solicita eliberarea unui duplicat. Pentru obtinerea duplicatului trebuie sa prezinte dovada publicarii in Monitorul Oficial a pierderii actului de studiu. Anuntul trebuie sa cuprinda urmatoarele date:

  • denumirea actului de studii original;
  • numele, initiala / initialele prenumelui / prenumelor tatalui (mamei), prenumele titularului;
  • anul finalizarii studiilor in cauza;
  • seria si numarul actului respectiv, numarul si data la care a fost inregistrat in registrul de evidenta a eliberarii actelor de studii;
  • denumirea institutiei emitente.

Dupa publicarea anuntului, titularul actului de studii se va prezenta la sediul societatii MEMENTO TRAVEL SCHOOL SRL cu Monitorul Oficial si va depune o cerere de eliberare a duplicatului, urmand sa obtina eliberarea acestuia in termen de 30 zile de la aprobarea cererii.

Pentru eliberarea duplicatului se va plati o taxa de 120 RON. Duplicatul se elibereaza numai o singura data.